Elämä Pelissä -terveystietoraportti

Kaupallinen yhteistyö: Duodecim

Osallistuin Lääkäriseura Duodecimin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämään Elämä pelissä -tutkimukseen, jossa vastattiin useisiin erilaisiin terveydentilaa koskeviin kysymyksiin ja arvioitiin hymynaama-asteikkoa käyttäen omaa stressinsietokykyä. Kuten itsekin arvasin, sain noottia liian vähäisestä nukkumisesta sekä ruokavaliostani, joissa on molemmissa parantamisen varaa. Elämänhallinan ja stressin osalta tulos oli positiivinen yllätys. Näillä elämäntavoilla odotettu elinikäni on noin 75 vuotta ja jos petraan ongelmakohtien suhteen saatan saavuttaa yli 80 vuoden iän. 🙂 

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen
Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Arjen vastoinkäymiset

V-indeksi 15/100 pistettä

Arjen vastoinkäymiset harmittavat sinua harvemmin kuin muita ihmisiä, vastoinkäymisten sinulle aiheuttama harmituksen määrä on samanlainen kuin muilla, ja onneksesi harmituksesi kestää huomattavasti lyhyemmän ajan kuin ihmisillä yleensä.

Arjen pienten vastoinkäymisten parempaa sietämistä voi harjoitella. Omia kielteisiä tunteitaan voi käsitellä ja ne kannattaa hyväksyä. Negatiivisten tunteiden hyvä hallinta ja pienten vastoinkäymisten sietäminen helpottaa arkea ja vapauttaa voimavaroja todellisten takaiskujen kohtaamiseen.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Henkiset voimavarat

Positiivisuus 91/100 pistettä

Henkisen hyvinvoinnin ja stressin kartoituksen pohjalta kuulut niihin ihmisiin, joilla on erinomaiset henkiset voimavarat. Tähän ryhmään kuuluville keskimäärin on ominaista vahva usko hyvään tulevaisuuteen, elämä tuntuu merkitykselliseltä, asenne elämään on myönteinen ja kyky sietää vastoinkäymisiä on erinomainen. Silloin yleensä myös kiinnostus terveyttä edistävään ravitsemukseen ja liikuntaan on tavallista suurempi.

Ryhmän jäsenien vahvuuksiin kuuluvat myös usein tavallista paremmat sosiaaliset taidot ja halu panostaa ihmissuhteisiin. Työ koetaan yleensä palkitsevana ja elämää rikastuttavana asiana. Vaikka asiat ovat hyvin, kaltaisesti henkilöt voivat hyötyä henkisen hyvinvoinnin harjoitusohjelmista ja voida entistäkin paremmin.

Terveyteen vaikuttavien elintapojesi puolesta kuulut ryhmään, joka kuluttaa terveyttään muita vähemmän ja siksi sairastuu keskimääräistä harvemmin elintapojen aiheuttamiin sairauksiin. Saatat silti edelleen haluta vahvistaa terveyttäsi ja olet ehkä jo yrittänytkin tehdä muutoksia arkisiin tottumuksiisi. Alla on tarkemmin kuvattu, missä asioissa voit tehdä muutoksia hyvinvointisi ja terveytesi parantamiseksi entisestään.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Eliniän ennuste

Elintavat ja -olosuhteet vaikuttavat merkittävästi elinikään. Tilastojen mukaan sinun ikäryhmääsi kuuluvat ja elintavoiltaan samanlaiset naiset saavuttavat keskimäärin 75 vuoden eliniän. Jos muuttaisit kaikki elintapasi mahdollisimman terveellisiksi, sinulla olisi mahdollisuus lisätä vireitä elinvuosiasi 6 vuodella. Alla oleva kuva esittää keskimääräisen ennusteen elinvuosistasi sekä terveellisemmillä elintavoilla saavutettavissa olevista lisävuosista.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Sairastumisriskit

Elinvuosia lyhentävät ja viimeisiä elinvuosia sävyttävät sairaudet, joiden todennäköisyyttä voidaan myös arvioida elintapojesi perusteella. Alla on kuvattu riskisi sairastua elinaikanasi sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen tai diabetekseen sekä kokonaisriski sairastua johonkin näistä. Samalla on kuvattu sairausriskisi, mikäli terveyteen vaikuttavat elintapasi olisivat parhaat mahdolliset.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Terveystiedot

Kolesteroli: Ilmoittamasi kolesteroliarvo on terveyden kannalta sopiva. Veren suurentunut kolesterolimäärä on yhteydessä sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen lisääntyneeseen riskiin. Kolesteroliarvoilla ei ole normaalin rajoja, mutta suositusten mukaan olisi hyvä, jos veren kokonaiskolesterolipitoisuus olisi pienempi kuin 5 mmol/l. Valtimosairauksilta suojaava ”hyvä” HDL-kolesterolipitoisuus taas olisi suositeltavaa olla yli 1,1 mmol/l.

Verenpaine: Normaaliksi katsottavan verenpaineen ylärajat ovat lepopaineelle 85 mmHg ja pulssipaineelle 130 mmHg. Tätä suuremmat arvot lisäävät verisuonisairauksien riskiä. Verisuoniston kunnon kannalta on vain hyväksi, jos verenpaine on suositusrajoja alhaisempi.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Painonhallinta

Painoindeksi: Pituuden ja painon perusteella laskettava painoindeksi (BMI) on tärkeä terveyden arvioinnissa. Painoindeksisi on 20.2, ja sen perusteella painosi on normaali, mikä terveyden kannalta on hieno asia. Monilla vuosien mittaan paino pyrkii nousemaan. Sinulla normaalipainon (painoindeksi 25) yläraja on 63.0 kg. Seuraa painoasi, ettei se ylity. Terveellinen ruokavalio ja sopiva liikunta auttavat ehkäisemään ylipainon kehittymistä.

Vyötärönympärys: Vyötärölihavuus eli liikakilojen kertyminen vyötärön seutuun lisää sairauksien vaaraa. Vyötärölihavuuden raja on naisilla 90 cm, ihanteellinen vyötärönympärys on alle 80 cm. Joskus rasvaa voi kertyä vyötärölle ja vatsaontelon sisälle muutama kilo liikaa, vaikka painoindeksi on vielä normaalialueella. Vyötärönmittasi on terveyden kannalta ihanteellinen.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Ravitsemus

Terveellinen ravinto on monipuolista ja määrältään kohtuullista. Kaikkia ravintoaineita tarvitaan, mutta toisaalta minkään osatekijän liiallinen nauttiminen ei ole hyväksi. Päivittäisessä ravinnossasi on paljon varaa muuttaa terveellisempään suuntaan alla olevien ohjeiden mukaan.

Lisäämällä kasvisten, hedelmien tai marjojen käyttöäsi voit lisätä terveitä elinvuosiasi. Nauttimalla päivittäin tuoreita kasviksia, hedelmiä tai marjoja suojaat itseäsi sydän- ja verisuonisairauksilta sekä vähennät diabeteksen ja syöpätautien vaaraa. Se myös auttaa verenpaineen ja painon hallinnassa sekä estää luukatoa. Suositeltava annos on noin 500 g kasviksia, hedelmiä tai marjoja päivässä. Esimerkiksi keskikokoinen tomaatti painaa noin 60 grammaa, omena noin 130 grammaa.

Käytät päivittäin kokojyvätuotteita, ja se on hyväksi elimistöllesi. Voisit jopa hieman lisätä näiden tuotteiden käyttöä. Kokojyvätuotteiden sisältämät kuidut pitävät kylläisenä ja auttavat suolen toimintaa. Parhaiten kuitua saa viljasta, erityisesti täysjyväleivästä. Täysjyväjauhoksi kutsutaan kokonaisista jyvistä jauhettua ruis-, vehnä- (graham), ohra- ja kaurajauhoa. Täysjyväjauhoissa on mukana runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävä jyvien pintakerros.

Lisäämällä kala-aterioittesi määrää voisit parantaa D-vitamiinin saantiasi ja lisätä terveellisten rasvojen osuutta ruokavaliossasi. Kalan syöminen lihan sijasta korvaa kovia rasvoja terveellisemmillä pehmeillä ja tuo ravintoon tarpeellista D-vitamiinia. Pari kala-ateriaa viikossa riittää tyydyttämään D-vitamiinitarpeen, mutta lihan korvaaminen kalalla kannattaa useamminkin.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Liikunta

Säännöllinen liikunta kuuluu elämääsi. Saat terveyshyötyjä tällä viikoittaisella liikunnan määrällä. Jos olet tyytyväinen kuntoosi, jatka samaan malliin säännöllisesti ja monipuolisesti liikkuen. Jos haluat päästä parempaan kuntoon, liikuntaa täytyy hieman tehostaa joko lisäämällä yksittäisen liikuntakerran kestoa tai tehoa tai lisäämällä liikuntakertoja viikossa. Etene kuitenkin rauhallisesti.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Uni

Unentarve on yksilöllistä, mutta ilmoittamasi vuorokautinen unimäärä ei tunnu riittävältä. Jos aamuisin herääminen on vaikeaa tai tunnet päiväaikaista väsymystä, sinun kannattaa kokeilla univalmennusohjelmaa unesi määrän ja laadun parantamiseksi.

Hyvä ja riittävä uni on välttämätöntä hyvinvoinnille, virkeydelle sekä työ- ja toimintakyvylle. Jatkuva unenpuute voi altistaa valtimosairauksille, lisätä haitallista stressiä, heikentää vastustuskykyä, altistaa onnettomuuksille ja johtaa liialliseen syömiseen, painonnousuun sekä tästä johtuviin ongelmiin.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Stressi

Kohtuullinen määrä stressiä kuuluu elämään, ja tilanteesi tuntuu tässä suhteessa olevan hyvä. Tilapäisesti lisääntyneen stressin jälkeen ihminen yleensä palautuu hyvin. Jatkuvana rasittuneisuus heikentää elämänlaatua ja lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin.

Arkielämään liittyvää liiallista rasitusta voi vähentää rentouttavalla liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla ja monilla muilla toimilla. Jos haluat kehittää kykyäsi hallita stressiä, sinun kannattaa valita tätä koskeva valmennusohjelma.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Parisuhde ja lapsiperheet

Useimmat lapsiperheiden vanhemmat kuvaavat tunnemaailmansa muuttuneen vanhemmaksi tulemisen myötä siten, että niin myönteiset kuin kielteisetkin tunteet tuntuvat aiempaa paljon voimakkaampina. Lapsiperheiden valmennusohjelman tuella voi ottaa käyttöön uusia työkaluja haasteellisten hetkien ja kielteisten tunteiden kohtaamiseen. Valmennuksessa oppii myös vahvistamaan myönteisiä hetkiä ja myönteisiä tunteita arjessa.

Positiivisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan tavallista huomaavaista käytöstä. Joskus käyttäydymme ventovieraiden kanssa paremmin kuin oman puolisomme kanssa. Erityisesti pitkissä parisuhteissa on mahdollista, että arkinen huomaavaisuus ja kohteliaisuus unohtuvat. Uusien toimintatapojen opetteleminen on mahdollista kaiken pituisissa parisuhteissa. Lisääntynyt huomaavaisuus rikastaa ja vahvistaa jokaista parisuhdetta.

Elämä pelissa terveysraportti - Lifestyle Omakotivalkoinen

Elämä pelissä -tutkimuksen koonti

Elämä pelissä -tutkimukseen oli mielenkiintoista osallistua, vaikken pidäkään terveysraporttia tai elinikäennustetta aukottomasti oikeana. Varmaa on kuitenkin se, että nyt kun olen lisännyt liikuntaa tuntuvasti, pitää minun säätää myös ruokavalio vastaamaan uusia elintapojani. Marjojen ja kasvisten syöntiä pitää lisätä, samoin maitotuotteiden, jotta saan riittävästi kalsiumia ja vitamiineja. Kolesterolini on aina ollut korkeahko, jopa niinä vuosina kun olin kasvissyöjä, joten hyvien rasvojen saantiin pitää jatkossa panostaa entistä enemmän.

Nukun tällä hetkellä noin 7 tuntia yössä ja vaikka tutkimustulos väittää minun nukkuvan liian vähän, en itse koe tarvitsevani enempää unta. Tämä voi tietysti muuttua kun päivät kunnolla lyhenevät ja vuorokaudessa on enemmän pimeyttä kuin aurinkoa. 🙂

Käy sinäkin tekemässä maksuton Elämä pelissä terveystietotutkimus Duodecimin sivuilta TÄÄLTÄ ja poimi vinkit elämänlaadun parantamiseen!

Ihanaa päivää kaikille!


Seuraa myös Instagramissa 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *